Als N-VA-volksvertegenwoordigers uit vier parlementen stellen wij samen met de rest van Europa vast hoe Turkije, kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie, onder president Recep Tayyip Erdogan van een relatief vrije samenleving verglijdt naar een harde autocratie.

De snelheid waarmee de Turkse gemeenschap wordt uitgehold door de AKP van Erdogan tart alle verbeelding en kan enkel beantwoord worden met de meest strenge veroordeling van het regime en een verklaring van onze onvoorwaardelijke steun aan de gematigde oppositie. In de mislukte staatsgreep van 15 juli vond Ankara een argument tot een grote schoonmaak van de Turkse maatschappij in lijn met haar autoritaire denkbeelden. De niet-aflatende zuiveringen en vervolgingen die daarop volgden zijn zonder maat, buitensporig en niet te verantwoorden.

Politiek monddood gemaakt

Onlangs werden zo verschillende parlementsleden van de pro-Koerdische HDP, waaronder de populaire voorzitter Selahattin Demirtas, uit hun bed gelicht en gearresteerd door de Turkse veiligheidsdiensten. De reden? Afhankelijk van de willekeur van het regime: banden met de verboden Koerdische verzetsorganisatie PKK , medeplichtigheid aan de staatsgreep, of beide.

We kennen hen persoonlijk als gedreven en rechtgeaarde democraten, over hun onschuld bestaat alvast in onze ogen geen twijfel. In zijn oplossing voor het Koerdische vraagstuk heeft president Erdogan duidelijk gekozen voor de weg van de confrontatie. Dat de succesvolle HDP hem in het parlement op democratische wijze de tweederdemeerderheid wist te ontfutselen, was voor de president voldoende aanleiding om het vredesproces stop te zetten en een militair offensief in Noord-Koerdistan, het Koerdische gedeelte van Turkije, te lanceren met het opzet om alle tegenstand te zuiveren. De arrestatie van HDP-parlementsleden, verkozen om in het parlement de stem van het volk te zijn, toont niet alleen aan dat Erdogan de Koerden politiek monddood wil maken, maar ook dat de democratie in Turkije wat hem betreft dood en begraven is.

Europa is verontrust. Erdogan heeft een nieuwe lijn overschreden en het wordt steeds moeilijker om in te schatten of zijn ambities nog grenzen kennen. Als partij wil de N-VA haar waardeschaal niet overal ter wereld toepassen, maar als ze een land als Turkije van een democratie naar een dictatuur ziet evolueren en zijn minderheden met geweld onderdrukt ziet worden, voelt ze zich verplicht te reageren en zich het lot van de Koerden aan te trekken.

Acties opgedreven

Vanuit onze partij worden de acties alvast opgedreven. De laatste dagen hielden verschillende Koerdische organisaties al wakes uit protest tegen de Turkse willekeur in de schaduw van de Europese Commissie en het Europees Parlement op het Schumanplein. Vanuit de partij kwamen wij onze solidariteit betuigen met hen en werden prompt uitgenodigd een woordje te richten tot de actievoerders.

Ook andere partijen roeren zich stilaan, waarbij we de steun van Groen-parlementslid Wouter De Vriendt zeker willen vermelden. Ook in het Europees parlement en in de Kamer van volksvertegenwoordigers schakelen we een versnelling hoger. N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover nodigde de in Brussel gestrande HDP-volksvertegenwoordigers in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen uit om te komen getuigen over de dagdagelijkse repressie die zij ervaren. Aansluitend onderzoeken we als partij met welke parlementaire initiatieven we ook de andere partijen kunnen betrekken in concrete acties tegen de uitspattingen van de Turkse overheid. Turkije zelf omarmt intussen best de grote diversiteit aan minderheden. De énige oplossing tot vrede en democratie in het land.