Dochterbedrijven NMBS en Infrabel: controle op financiële stromen verscherpen

Door Wouter Raskin op 10 februari 2017, over deze onderwerpen: NMBS

De gerechtelijke politie heeft een huiszoeking gedaan bij de NMBS-vastgoeddochter Eurostation. Die operatie kadert in een onderzoek naar fraude en corruptie dat werd opgestart nadat twee audits een reeks wanpraktijken aan het licht brachten, waaronder verdachte sponsoruitgaven in Hasselt. “Om zulke ontsporingen onmogelijk te maken, heb ik een wetsvoorstel ingediend dat de controle van het Rekenhof op de dochterbedrijven van de NMBS en Infrabel zal versterken”, zegt Kamerlid Wouter Raskin.

Een Hasseltse voetbalclub en basketbalteam, een evenement van een politieke partij, het feest van een burgemeester: het zijn maar enkele van de opmerkelijke begunstigden die de afgelopen jaren ettelijke tienduizenden euro’s aan sponsoring ontvingen van Eurostation. “Volgens de interne audit waren die uitgaven niet gemotiveerd en gebeurden ze niet via de geijkte procedures. Ze hebben ook niets te maken met de kerntaken van de NMBS en Eurostation”, aldus Raskin.

Geen toezicht, wel risico’s

Ondanks menige parlementaire vraag werd Raskin niet veel wijzer over de Hasseltse geldstromen. Het sponsorbeleid valt immers buiten het toezicht van de minister en het parlement. Nochtans gaat het om belastinggeld en draagt de overheid de financiële risico’s. “Mijn wetsvoorstel moet daar nu een mouw aan passen door het Rekenhof meer armslag te geven bij de controle van de besteding van financiële middelen door de NMBS, Infrabel én hun dochterbedrijven. Vooral over die laatste groep hebben we vandaag nog te weinig toezicht”, besluit Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is