Wouter Raskin

Kamerlid

Wouter werd geboren als oudste van twee zonen op 4 januari 1972. Hij kreeg de politiek met de paplepel binnen in een familie die met zijn oom Evrard Raskin de eerste Limburgse Volksunie-volksvertegenwoordiger leverde.

Vlaams én sociaal

Van hun vader zaliger erfden beide zonen hun sociale ingesteldheid. Wouter studeerde aan de sociale hogeschool in Geel en kwam daarna terecht in de wereld van de sociale economie. Dat stimuleerde hem om later ook de postacademische vorming 'management in de sociale economie' te volgen aan de Universiteit Hasselt. Tot hij in 2010 voor de N-VA aan de slag ging als provinciaal bewegingsverantwoordelijke voor Limburg, werkte Wouter als coördinator van een sociaal economiebedrijf in Sint-Truiden.

Actief in Limburg...

Sinds de verkiezingen van 2010 helpt Wouter de partij in Limburg gestaag uit te bouwen. Het schitterende resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zorgde voor een sterke lokale verankering.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kon Wouter boegbeeld Frieda Brepoels doen terugkeren naar Bilzen om een gooi te doen naar de burgemeesterssjerp. Het werd een groot succes. Frieda werd burgemeester en vroeg Wouter het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich te nemen. Daarmee heeft Bilzen sinds 1 januari 2013 voor het eerst in haar geschiedenis een gemeenteraadsvoorzitter die geen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

... en in de Wetstraat

Op 25 mei 2014 was Wouter eerste opvolger op de Limburgse Kamerlijst van lijsttrekker Steven Vandeput. Onder zijn aanvoering zette de lijst een voortreffelijk verkiezingsresultaat neer. De uitslagen maakten van Limburg de best scorende provincie, na het onnavolgbare Antwerpen van partijvoorzitter Bart De Wever.

Het Limburgse succes leverde Steven Vandeput een plek op in het onderhandelingsteam voor een federale regering en vervolgens ook een ministerpost in de regering-Michel I. In opvolging van Steven maakte Wouter zijn intrede in de Kamer. Op 14 oktober 2014 legde hij de eed af als federaal volksvertegenwoordiger.

Wouter woont in Bilzen. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen.