Demir maakt van luierrecyclage speerpunt in ‘recyclagehub Vlaanderen’

Door Zuhal Demir op 29 oktober 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat, Afval, Innovatie
baby / luier verschonen

Vlaanderen is vastberaden een koploper te zijn in de circulaire economie. Om onze positie internationaal te verstevigen investeert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 30 miljoen euro extra in innovatieve recyclage-initiatieven. “Vlaanderen moet op Europees en wereldniveau toonaangevend zijn als recyclagehub. In circulaire economie investeren is investeren in ons leefmilieu”, zegt Demir. De minister schuift luierrecyclage naar voren als prioriteit, naast asbestafval en kunststoffen. “Elk jaar belanden 65.000 ton babyluiers op de afvalberg. Daar willen we wat aan doen”, aldus Demir.

“Elke mama of papa zal het kunnen beamen. Een kleine pagadder op de wereld zetten betekent ook héél veel luiers verversen. Tijdens de luierperiode van je kindje, dus van de geboorte tot hij of zij zindelijk is, moeten gemiddeld ongeveer vierduizend luiers ververst worden. Maar, momenteel belanden zo goed als alle luiers nog altijd gewoon bij het restafval en worden ze verbrand. 65.000 ton per jaar, zonder dat de kinderdagverblijven en woonzorgcentra meegeteld worden. Onvoorstelbaar veel dus”, zegt Demir.

Europees koploper recyclage

Nochtans is Vlaanderen Europees koploper op het vlak van selectieve inzameling en recyclage. 69 procent van het huishoudelijk afval wordt selectief ingezameld en 66 procent wordt uiteindelijk ook effectief gerecycleerd, gecomposteerd of hergebruikt. “Als we erin kunnen slagen om een recyclageproject uit te rollen waarmee we luiers een tweede leven geven, kunnen we de afvalberg nog kleiner maken. Een uitdaging die ik absoluut wil aangaan”, aldus de minister.

Luiers een tweede leven geven

Demir trekt 30 miljoen euro extra uit om te investeren in innovatieve recyclage-initiatieven waarmee Vlaanderen toonaangevend kan zijn in de wereld. Luierrecyclage wordt daarbij een van de prioriteiten, in samenwerking met toonaangevende onderzoeksinstellingen en bedrijven. OVAM gaat samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) de mogelijkheden onderzoeken om luiers een tweede leven te geven. Vergelijkbare experimenten lopen al in het Nederlandse Elsinga. Daarnaast gaat Demir ook zoeken naar alternatieven voor het storten van asbestafval in de grond en wil ze de recyclage van kunststoffen en textiel verbeteren.

“Naast onze ambities voor de circulaire economie kunnen deze extra middelen het noodzakelijke duwtje in de rug betekenen dat bedrijven nodig hebben om met een nieuwe techniek effectief aan de slag te gaan en op te schalen. Deze investeringen zullen immers gebeuren in veelbelovende technieken en bovenop bestaande initiatieven”.

Minder restafval, minder uitstoot

Begin dit jaar kwam Demir al met een kunststoffenplan waarmee ze Vlaanderens voortrekkersrol in Europa inzake circulaire economie kracht bijzette. De ambitie is om de hoeveelheid restafval met nog minstens 25 procent te verminderen tegen 2030. “Minder restafval betekent bovendien minder CO2-uitstoot. Om dit effectief te verwezenlijken, moeten we twee dingen doen. Recycleerbare stromen maximaal uit ons afval houden en tegelijk zorgen dat er steeds meer afvalstromen zijn die gerecycleerd kunnen worden. Hierin speelt innovatie een belangrijke rol en daarom worden nu deze extra middelen voorzien”, besluit Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is