Burgemeesterscarrousel blijft draaien: “Gemiste kans voor Linkebeek”

Door Liesbeth Homans op 22 september 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Democratie
Burgemeesterscarrousel blijft draaien: "Gemiste kans voor Linkebeek"

Een gemiste kans: zo noemt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de beslissing van schepen Yves Ghequière om zijn recente benoeming tot burgemeester van Linkebeek te weigeren. “Door Ghequière te benoemen tot burgemeester, heb ik nochtans de lokale democratie en alle democratische spelregels gerespecteerd”, zegt de minister, die zich nu beraadt over verdere stappen.

De problemen in de Faciliteitengemeente Gemeente met een speciaal taalstatuut. De bestuurstaalwet uit 1963 bepaalt in welke taal de contacten met de overheid moeten verlopen in een bepaald gebied van België. In een aantal gemeenten bestaat er een speciale regeling. Daar zijn 'faciliteiten' toegekend aan de anderstalige inwoners. Die mogen wettelijk een andere landstaal dan de streektaal hanteren in hun contacten met de overheid. Let wel: faciliteiten gelden enkel voor de inwoners, niet voor de bestuurders van die gemeenten! De N-VA wil geleidelijk komaf maken met die faciliteitenregelingen. faciliteitengemeente Linkebeek slepen al aan sinds 2007. Na de jongste verkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry (MR) tot tweemaal toe door de gemeenteraad als burgemeester voorgedragen. Die voordracht werd steeds geweigerd door de Vlaamse Regering, daarin bijgetreden door de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State , wegens overtredingen van de taalwetgeving.

Volharden in wetteloosheid

Sinds haar aantreden vorig jaar als minister van Binnenlands Bestuur stelde Homans de gemeenteraad van Linkebeek verschillende malen de vraag om, zoals voorzien in de nieuwe benoemingsprocedure bij de zesde staatshervorming, een nieuwe burgemeester voor te dragen, om de onwettige situatie ongedaan te maken. De Linkebeekse gemeenteraad deed dit echter niet en bleef Thiéry koppig en tegen beter weten in als waarnemend burgemeester aanduiden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is