Blauwdruk voor duurzame scheepvaart en zeehavens

Door Johan Van Overtveldt op 25 februari 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Waterwegen, Leefmilieu, Innovatie, Technologie, Infografieken
Zeebrugge haven

De transportcommissie van het Europees Parlement heeft een rapport klaar over de verduurzaming van scheepvaart en zeehavens. Johan Van Overtveldt, Europarlementslid, onderhandelde mee over de tekst: “De COVID-19-crisis toont duidelijk aan hoe belangrijk internationale aanvoerketens zijn en welke essentiële economische rol de maritieme sector vervult.  Bijna 90 procent van de Europese externe goederenhandel gaat over zee en de sector stelt 2 miljoen mensen te werk. Wereldwijd is 40 procent van de vloot in Europese handen. De uitdagingen op vlak van minder uitstoot en verduurzaming zijn evenwel groot. Aangezien de competitiviteit van de maritieme sector sterk verbonden is met een globaal gelijk speelveld, moeten maatregelen daarmee rekening houden. Met deze blauwdruk geeft het Europees Parlement een schot voor de boeg.”

Schonere brandstof

Heel wat schepen varen nog op zware stookolie, bij gebrek aan alternatieve brandstoffen die ook economisch rendabel zijn. De EU wil fors mee aan de kar trekken voor schonere brandstof. De Commissie plant hiervoor een initiatief, in de Brusselse bubbel gekend als 'FuelEU Maritime'.

Johan Van Overtveldt: “De reders in Vlaanderen zijn al ambitieus en pionieren in nieuwe technologie zoals waterstof. Tegelijk vinden we in de transportcommissie dat LNG niet zomaar mag worden afgeschreven, maar wel degelijk een belangrijke schakel is in de overgang naar minder uitstoot.”

Innovatieve groene schepen

Ook aan de schepen zelf zijn aanpassingen mogelijk, zoals aandrijving op zon en wind en hydrodynamica. In de transportcommissie was veel discussie over de inzet van zogeheten “scrubbers” die verontreinigende stoffen als zwavel uit de uitlaatgassen wassen. Wanneer dat waswater echter wordt geloosd, riskeert men de vervuiling te verplaatsen van lucht naar water.

“In Vlaanderen geldt daarom al een verbod op lozing van dergelijk waswater. Maar het spreekt voor zich dat ook hier een Europese oplossing noodzakelijk is, die de ontwikkelingen in de schoot van de Internationale Maritieme Organisatie meeneemt. Ook de financiering van innovatie is essentieel. Hier kan de EU echt meerwaarde bieden.”

Strategische functie havens

Het rapport benadrukt geheel terecht dat havens meer zijn dan transportknooppunten: “Havens zijn veelzijdige clusters van transport, energie, industrie en blauwe economie die een strategische functie vervullen. Zo wil de nieuwe 'Port of Antwerp-Bruges' dé energiepoort van Europa worden. Waterstof en ook het afvangen en hergebruiken van CO2 in de industriecluster rond de havens zijn daarbij cruciaal. Het is essentieel dat ook de EU dit erkent, want in de recent gepubliceerde strategie voor slimme mobiliteit, worden havens en scheepvaart stiefmoederlijk behandeld.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is