Aanpassing belastingverdrag heft Zwitsers bankgeheim op

Door Johan Van Overtveldt op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën, Verandering
Dossier

Zoals met vele andere landen heeft België ook een belastingverdrag met Zwitserland. Dat bevat echter nog steeds beperkingen, onder meer ter bescherming van het bankgeheim. “Daar komt nu verandering in”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Een aanpassing van dat belastingverdrag heft het Zwitserse bankgeheim de facto immers op. Dat zal onze fiscale administratie meer slagkracht geven om informatie op te vragen in de strijd tegen fiscale fraude en belastingontduiking.”

Belastingverdragen tussen twee landen bevatten afspraken over hoe de heffingen van hun respectievelijke belastingen op elkaar worden afgestemd, met als doel zowel belastingontwijking als dubbele belasting te vermijden. Het verdrag met Zwitserland, dat dateert van 1978, voorziet echter niet in de uitwisseling van inlichtingen voor de Belgische interne fiscale wetgeving. Bovendien mogen de uitgewisselde inlichtingen geen bankgeheim onthullen. Die beperkingen betekenen een rem voor onder meer de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is een van de zes algemene administraties binnen de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Zij is belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude voor alle belastingen die onder de bevoegdheid van die FOD vallen. Haar ambtenaren hebben onderzoeksbevoegdheden voor al die belastingen en kunnen dus alle bijzondere wettelijke controlemogelijkheden daartoe aanwenden. Dat maakt de BBI tot bevoorrechte partner van de gerechtelijke speurders. Bijzondere Belastinginspectie (BBI) , omdat zij geen inlichtingen over Zwitserse bankrekeningen kan opvragen.

Het fiscale net sluit zich

Een wijziging van het belastingverdrag maakt de uitwisseling mogelijk van alle inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving. Daardoor kan de Belgische overheid vanaf 2018 een groepsverzoek richten aan Zwitserland, om inlichtingen te bekomen over vermogens bij bepaalde Zwitserse banken. “Dit is een zoveelste belangrijke stap binnen het geheel van internationale maatregelen die het net sluiten rond belastingconstructies en zullen zorgen voor meer fiscale rechtvaardigheid”, besluit minister Van Overtveldt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is