Zonder aanpassing van de stralingsnormen in Brussel is de uitrol van 5G onmogelijk. De telecomwaakhond BIPT wees in het verleden al meermaals op de nood om de Brusselse stralingsnormen te verhogen. De komende weken zitten Brusselse parlementsleden samen met 45 Brusselaars die geloot werden en een aantal experts om over 5G te debatteren. Na deze debatten moet het burgerpanel een advies formuleren over de richting die het uit wil met 5G in Brussel.

Desinformatie door Ecolo

“Laat ons een kat een kat noemen”, reageert Cieltje Van Achter. “Ecolo heeft in Brussel stelselmatig de desinformatie over 5G gevoed. Een paar maanden geleden nog verspreidde de Ecolo-afdeling van Sint-Agatha-Berchem artikels over hoe 5G de gezondheid, de privacy en zelfs lokale werkgelegenheid zou schaden. Dat is complete quatsch natuurlijk. Het zijn echter dit soort desinformatiecampagnes die ertoe geleid hebben dat we in Brussel te kampen hebben met een grotere scepsis tegen 5G. De wetenschappelijke consensus is nochtans duidelijk en onze buurlanden hanteren stuk voor stuk de internationaal aanbevolen norm die 50 keer minder streng is dan de Brusselse.”

Hamvraag voor burgerpanel: Quid Ecolo?

“We staan nu aan de vooravond van de start van een burgerpanel over de uitrol van 5G in het Brussels parlement. Dit burgerpanel komt er op vraag van Ecolo. Ik ben dan ook heel benieuwd welke standpunten over 5G en de Brusselse stralingsnormen Ecolo zal innemen tijdens de debatten met Brusselaars over dit belangrijk thema. Minister Maron heeft al te kennen gegeven om rekening te houden met de conclusies van het burgerpanel. Zal Ecolo een bocht nemen over de uitrol van 5G in Brussel? Dat lijkt wel de hamvraag voor dit panel”, besluit Cieltje Van Achter.