Karim Van Overmeire

Vlaams volksvertegenwoordiger

Karim Van Overmeire werd in 1964 in Gent geboren. Hij verhuisde later naar Geraardsbergen en woont nu in Aalst. Karim werd vanaf zijn 16de politiek actief in verschillende Vlaams-nationale verenigingen. In 1982 ging hij Rechten studeren aan de Gentse Universiteit. Hij werd er preses van de Nationalistische Studenten-vereniging (NSV).

Een kwarteeuw in het parlement

In deze periode was Karim eerst lid van de Volksunie, maar later van het Vlaams Blok. Van 1991 tot 2010 zou hij voor die partij in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement zetelen. Van 2004 tot 2010 was Karim voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement. Hij was eveneens lid van de parlementaire vergaderingen van de West-Europese Unie, en van de Raad van Europa.

Gecharmeerd door de standvastigheid van de N-VA bij de regeringsonderhandelingen na de verkiezingen van 2010, groeiden zijn politieke beweging ‘Aalst Anders en Beter’ en de lokale N-VA-afdeling naar elkaar toe. In augustus 2011 werd Karim lid van de N-VA.

Schepen in Aalst

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zorgden in Aalst voor een nooit geziene politieke aardverschuiving: de N-VA werd met meer dan 31 procent van de stemmen de leidende politieke formatie. De partij levert nu de burgemeester, de OCMW-voorzitter, 5 van de 10 schepenen en 15 gemeenteraadsleden.

Sinds 2 januari 2013 is Karim schepen van Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale Samenwerking, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering en Vlaams Karakter. In het recente ‘gemeenterapport’ van Het Nieuwsblad scoorde het Aalsterse stadsbestuur zeer goed.

Aandacht voor buitenlands beleid

In het Vlaams Parlement blijft Karim Van Overmeire vooral het Vlaams buitenlands beleid opvolgen. In oktober 2012 werd Karim ook plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.

Verder is Karim auteur van verschillende historische en politieke boeken, waaronder  ‘Het Verdriet van de Zwarte Man. Een rondleiding achter de coulissen van de Aalsterse politiek’ (2011), ‘Vlaanderen onafhankelijk. Hoe moet dat dan?’ (2007), ‘Het Verloren Vaderland. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830’ (2005) en ‘De Guldensporenslag: het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis’ (2001).