Onafhankelijk onderzoek

Eind 2015 keurde het Vlaams Parlement nog een voorstel van resolutie goed die de twee-staten-oplossing naar voor schuift. Vlaams Parlementslid Van Overmeire: “Met deze nieuwe resolutie vragen we respect voor de mensenrechten en het internationaal recht. Een internationaal en een onpartijdig onderzoek moet uitwijzen of de verschillende partijen de mensenrechten en het internationaal recht hebben geschonden.”

EU moet bemiddelen

In de resolutie vraagt het parlement aan de Europese Unie om een actieve bemiddelende rol op te nemen om tot een duurzame vrede in de regio te komen. “Hamas draagt een enorme verantwoordelijkheid door duizenden mensen, waaronder kinderen, massaal naar de grens te sturen. Anderzijds is het neerschieten van tientallen protestvoerders door het Israëlische leger totaal onaanvaardbaar. De EU en in het bijzonder Federica Mogherini hebben hier als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU een opdracht te vervullen.”