De geboorte van een kind geldt als één van de meest heuglijke gebeurtenissen in het leven van veel mensen. Of zou het moeten zijn.  Want jammer genoeg eindigt 15 procent van de zwangerschappen in een miskraam en vijf op de duizend zwangerschappen in de geboorte van een levenloos kind.

Registratiesysteem

Heel concreet wordt er aan de Vlaamse Regering gevraagd om te werken aan een geïntegreerd registratiesysteem. Elke Sleurs verduidelijkt: "Het aangeven van een doodgeboren kind voor een zwangerschap tussen 140 en 179 dagen is niet verplicht in Vlaanderen. Willen we een globaal beeld krijgen dan is zo’n registratiesysteem geen overbodige luxe."

Ethische behandeling stoffelijk overschot

Daarnaast zouden de ouders goed geïnformeerd moeten worden over het stoffelijk overschot van hun doodgeboren kindje en de mogelijkheid krijgen om dat te begraven of te cremeren. Katja Verheyen: "Op dit moment bestaat er geen ethisch kader voor de ziekenhuizen wat ze met het stoffelijk overschot van een foetus moeten doen, waardoor het dreigt bij het ‘risicohoudend medisch afval’ te belanden. Dat is inhumaan. Om dit te voorkomen willen we met de ziekenhuizen een protocol voor de ethische behandeling ervan. Daaraan gekoppeld is er duidelijke informatie nodig, zodat de ouders altijd zicht hebben op de laatste rustplaats van hun doodgeboren kindje."

Gepaste ondersteuning

Verder vragen onze parlementsleden om goede praktijken te delen en het aanbod van ondersteuning en hulpverlening ter zake te versterken. Koen Daniëls: "Op het terrein zijn er tal van organisaties, vrijwilligers en ook ziekenhuizen, waarop ouders beroep kunnen doen bij zwangerschapsverlies. Alleen moet de gepaste ondersteuning tot bij de ouders raken op die moeilijke momenten, zodat zij worden gesterkt in hun verwerkingsproces."

Deze resolutie wordt kamerbreed over de partijgrenzen gesteund.