De goedgekeurde resolutie bepaalt dat de overheid moet proberen om reserves op te bouwen als het kan. “Zo’n Uitgavennorm is een sterk instrument om de uitgaven van publieke middelen in goede banen te leiden. Onze samenleving heeft zeer veel noden, en een Uitgavennorm zorgt mee voor een kader om de prioriteiten duidelijk te stellen, zowel in economisch goede als slechte tijden”, klinkt het bij Muyters.

Buffers aanleggen in goede tijden, uitgeven in slechte tijden

Muyters wil voornamelijk het zogenaamde stop-and-go-beleid vermijden: ervoor zorgen dat het voor een overheid niet langer mogelijk is om alle budgettaire meevallers meteen op te souperen, waardoor je bij een crisis telkens opnieuw de broeksriem moet aanhalen en besparen. Een Uitgavennorm pleit voor een beleid waarin je buffers opbouwt in welvarende tijden, om deze te kunnen aanwenden wanneer het nodig is.

Engagement van alle partijen

“Zo’n Uitgavennorm heeft alleen kans op slagen wanneer ze gedragen wordt door alle politieke partijen op lange termijn. Daarom ben ik zo blij dat we deze resolutie vandaag goedkeuren met parlementsleden uit meerderheid en oppositie. Want we doen meer dan een oproep aan de huidige Vlaamse Regering om de norm in te voeren: samen gaan we het engagement aan om het instrument ook te blijven hanteren over verschillende legislaturen en wisselende regeringssamenstellingen heen. Een engagement om elke legislatuur opnieuw op de best mogelijke manier met de centen van de mensen om te gaan”, besluit Muyters.