Het Vlaamse investeringsbudget voor bovenlokale sportinfrastructuur was nog nooit zo hoog als in deze regeerperiode. De laatste jaren kwamen er meer zwembaden bij dan er gesloten zijn. Sportminister Ben Weyts wil ook bestaande zwembaden niet uit het oog verliezen, want zij kampen vaak met grote uitdagingen zoals de oplopende energiefacturen.

Helpen besparen op energiefacturen

Weyts maakt nu 10,5 miljoen euro extra vrij voor investeringen in energiebesparende maatregelen in zwembaden. Die middelen kunnen gaan naar bijvoorbeeld isolatie, het vernieuwen van ramen of de plaatsing van zonneboilers. Zwembaden kunnen daarna structureel en fors besparen op hun energiefacturen. “We willen nog meer Vlamingen in beweging zetten en laten sporten en daar heb je natuurlijk sportinfrastructuur voor nodig”, aldus Weyts. “Investeringen in zwembaden doen we voor alle zwemmers: van zwemclubs, via particuliere bezoekers tot schoolkinderen die nog leren zwemmen.”