In 2021 kregen Belgische jeugdparketten bijna 40.000 dossiers waaruit bleek dat bij een groep jongeren de criminaliteitsfeiten stevig verzwaren. Het gaat dan om steekincidenten, rellen, overvallen, bendevorming en zware slagen en verwondingen. Het nieuwe decreet moet ervoor zorgen dat door extra maatregelen het actieplan jeugddelinquentie verder toereikend is. Zo wordt alvast de maximale leeftijdsgrens van 23 jaar afgeschaft. Jongeren die bijvoorbeeld als minderjarige iemand verkrachtten, kunnen zo ook nog tot na hun 23ste berecht worden. Vandaag is dit niet het geval. Ook zouden jeugdcriminelen tot vijftien jaar na opsluiting beschikbaar moeten blijven. In plaats van hen eenvoudigweg weer vrij te laten, wordt er voorzien in een langdurige begeleide opvolging.

Minder ruimte

Een andere maatregel zorgt ervoor dat slachtoffers extra geïnformeerd blijven over de opgelegde sancties en maatregelen door een jeugdrechter. Verder zullen minderjarigen in bepaalde gevallen veroordeeld kunnen worden tot het dragen van een enkelband. “We laten jongeren niet meer zomaar los na hun straf. We weven een netwerk van organisaties rond hen die hen als een havik in de gaten houden en snel ingrijpen als het fout loopt”, vertelt Demir. Er zou ook worden ingezet op meer informatiedeling tussen alle partners van politie, parket, justitiehuizen en hulporganisaties. “We geven jongeren alle ruimte om beter te doen, maar laten geen centimeter ruimte om te hervallen”, concludeert Demir.