Dat de Brusselse procureur des Konings in de toekomst ook Nederlandstalig mag zijn, kondigde Van Tigchelt aan als een doorbraak. “Eigenlijk is dat de logica zelve. Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat duidelijk in zijn arrest. Toch moeten de Vlamingen een prijs betalen. Het zal nog zeker tien jaar duren eer een Nederlandstalige de kans krijgt om het Brussel parket te leiden. Daarnaast wordt er gemorreld aan de taalkennis van allerlei magistraten. Dat zal de positie van het Nederlands niet versterken, integendeel”, weet Van Vaerenbergh.

Grondige kennis Nederlands hoeft niet langer

Het wetsontwerp voorziet dat de korpschefs van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken, de Procureur des Konings en de arbeidsauditeur, alsook heel wat andere functies slechts een functionele kennis in de plaats van een grondige kennis van de andere taal moeten bewijzen. “Zo komen we in absurde situaties terecht waar vrede- en politierechters wel nog de grondige kennis moeten bewijzen, maar hun korpschefs niet. Een korpschef moet dus minder tweetalig zijn dan diegene die hij moet aansturen, opvolgen en evalueren. Je zou omgekeerd verwachten”, vindt Kristien Van Vaerenbergh.

Tijdelijke rechters: alleen Franstaligen?

De tijdelijke kaders van het hof van beroep voorzien in een verdeling waarbij vier van de tien leden Nederlandstalig zijn. Die verdeling wordt afgeschaft zodat in de toekomst alle tijdelijke magistraten bij het Brusselse hof van beroep Franstalig kunnen zijn. “Het hof van beroep behandelt niet alleen Brusselse zaken. Het behandelt zaken van héél Vlaams-Brabant. Een minimum aan Nederlandstaligen onder de tijdelijke rechters is dus een noodzaak, zo niet wordt de rechtspraak in Vlaams-Brabant afgebouwd”, zegt het Kamerlid.

Franstaligen beslissen mee over Halle-Vilvoorde

Daarnaast krijgt het coördinatiecomité, dat de werking tussen de rechtsgebieden Brussel en Halle-Vilvoorde organiseert, een andere samenstelling. Het comité zal bestaan uit evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen. “Waarom moeten hier evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen in zetelen? Halle-Vilvoorde is gewoon een Nederlandstalig rechtsgebied en Brussel is tweetalig. Franstaligen krijgen zo nog meer zeggenschap over het beleid in Halle-Vilvoorde. Iedereen weet dat het parket van Halle-Vilvoorde zo goed werkt dat de rechtbanken in Brussel niet kunnen volgen. Misschien is het de bedoeling om vanuit Brussel het parket van Halle-Vilvoorde af te remmen”, vraagt Van Vaerenbergh zich af.