De N-VA vraagt al langer dan vandaag transparantie over de beslissingen die gemaakt werden tijdens de covidcrisis, maar stoot telkens op een gebrek aan medewerking bij Vandenbroucke. “Het lijkt wel alsof hij dat potje krampachtig gedekt wil houden. Maar hoe kunnen we dan de nodige lessen leren voor de toekomst?”

Volledige doorlichting

Daarom pleit de N-VA al jaren voor een volledige doorlichting van de FOD Gezondheid, Sciensano en andere federale gezondheidsinstellingen. Depoorter legde daarvoor een wetsvoorstel neer.

Belangenvermenging

Daarnaast stelt Kathleen Depoorter zich ernstige vragen over de houding van minister Vandenbroucke. “In de net gestemde deontologische codes voor regeringsleden staat letterlijk dat de regeringsleden onafhankelijk en transparant moeten optreden. Wanneer Vandenbroucke het advies van de commissie Openbaarheid van Bestuur niet bindend wenst te maken ten voordele van zichzelf, is er wel degelijk sprake van belangenvermenging.”

Burgers hebben recht op informatie

Kathleen Depoorter zal de minister hierover ondervragen in het parlement. De N-VA-parlementsleden zullen ook een amendement indienen om de adviezen van de Openbaarheid van Bestuur voortaan wel bindend te maken. “Zoals het hoort. Onze burgers hebben het recht om te weten hoe er omgegaan wordt met hun belastinggeld.”