Om dat mogelijk te maken, komen er ook extra inspecteurs bij. De werking van de Onderwijsinspectie wordt ook verder verfijnd, onder meer omdat er vanaf dit schooljaar Vlaamse Toetsen komen die alle leerlingen op regelmatige tijdstippen afleggen. Zo krijgt de inspectie een beter zicht op scholen waar leerlingen te weinig leerwinst maken en kan het sneller ingrijpen.

Geen billentikkers

“De inspectie zal meer aanwezig zijn in de scholen, meer op maat werken en meer focussen op het verhogen van de onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “We behouden de doorlichtingen waarbij scholen echt beoordeeld worden, maar daarnaast komen er ook tussentijdse bezoeken die niet draaien om een gunstig of ongunstig advies. De inzet is samen bekijken hoe het onderwijs beter kan. Inspecteurs gaan leerkrachten niet vertellen wat ze allemaal niet mogen doen; ze gaan de schoolteams wel laten zien wat nog meer mogelijk is. Onze inspecteurs zijn niet meer de billentikkers van vroeger, die zeggen wat allemaal niet mag. Ze stimuleren scholen en zijn bondgenoten voor meer onderwijskwaliteit”, besluit Ben Weyts.