Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 3 december 2019, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Kleuterschool en basisonderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt aan de alarmbel na de bekendmaking van het laatste PISA-onderzoek. Vlaamse leerlingen vallen voor het eerst uit de top-10 voor leesvaardigheid. Ook voor wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid scoren de Vlaamse vijftienjarigen slechter dan …

Door Ben Weyts op 28 november 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kijkt in de aanloop naar ‘Black Friday’ extra toe op het verbod op kortingen bij de verkoop van dieren. Dat verbod is sinds dit jaar van kracht. “We gaan optreden tegen iedereen die dieren nog behandelt als wegwerpproduct dat je aanprijst met …

Door Ben Weyts op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Wonen in eigen streek, Nederlands in de Rand

Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts maakt extra middelen vrij om het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel te versterken. Om de open ruimte te vrijwaren, zal hij gronden aankopen om te bebossen. Met het oog op het Vlaams karakter van de Rand denkt minister Weyts op de …

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts versterkt de Vlaamse Onderwijsinspectie met een tiental extra inspecteurs. Dat maakte de minister bekend tijdens een werkbezoek aan een basisschool in Halle, waar hij meeliep met de inspecteurs die de school aan het doorlichten zijn. “Onze inspecteurs zijn …

Door Ben Weyts op 4 november 2019, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Kleuterschool en basisonderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil een taalscreening van kleuters voor ze overgaan naar de lagere school. Voor kinderen met een taalachterstand stelt hij een taalbadjaar of taalbadklassen voor. “Nederlands is de sleutel tot kennisverwerving, het is het vak dat alle andere vakken mogelijk …

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schept rust en duidelijkheid over twee hete hangijzers die leven binnen de onderwijswereld: het M-decreet en het Inschrijvingsdecreet. De Vlaamse Regering start de procedure voor de afschaffing voor het M-Decreet, dat in 2021 plaats zal maken voor een nieuw …