Vlaanderen was en blijft geen voorstander van het oprichten van een extra financieringssysteem voor het ondersteunen van andere landen in het kader van verlies en schade ten gevolge van klimaatverandering. Het oprichten van een fonds leidt tot een verdere opeenstapeling van fondsen, terwijl het niet op zichzelf in staat zal zijn om de complexiteit van verlies en schade afdoende te vatten. Bovendien dragen Europese lidstaten al enorm veel bij aan internationale klimaatfinanciering.

Ca suffit

Tijdens de vorige klimaatconferentie werd onder leiding van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans desondanks een opening gemaakt voor een extra fonds voor schadebetalingen. Voor Demir is dat geen reden om van standpunt te veranderen. “Vlaanderen investeert nu al elk jaar zo’n 17 miljoen euro aan internationale klimaatfinanciering, federaal gaat dat zelfs tot 100 miljoen euro per jaar. Ça sufit, zou ik denken. Wij hebben hier in Vlaanderen ook grote uitdagingen”, aldus Demir.

Geen verplichte bijdragen

Mocht tijdens COP28 de idee van een extra fonds onafwendbaar worden, dan kan er voor Demir geen sprake zijn van verplichte bijdragen, noch van (juridisch bindende) aansprakelijkheid en schadevergoeding voor de geleden verlies en schade ten gevolge van klimaatverandering. Ze vraagt om ook dat in de Belgische positie in te nemen.

Voor de voeten lopen

Demir gaat zelf niet naar de COP28 aangezien er al genoeg ministers uit België mekaar daar voor de voeten lopen. De totale delegatie bestaat uit meer dan 150 personen, waaronder tientallen politieke afgevaardigden. Er is evenwel nog geen overeenstemming over een Belgisch onderhandelingsmandaat. Naast de houding ten aanzien van het schadefonds zijn er nog intra-Belgische discussies lopende.

Blijven pleiten voor ecorealisme

Johan Van Overtveldt, die vanuit het Europees Parlement het dossier opvolgt, wijst erop dat kernenergie een integraal onderdeel moet blijven van de energiemix. "Anders is de vooropgestelde verdriedubbelingen van hernieuwbare energie onmogelijk." Hij pleit ook voor een gezonde dosis ecorealisme. "We zitten middenin allerhande geopolitieke spanningen. Prijzen stijgen, onze koopkracht en competitiviteit staan onder druk. Dit is niet het moment om bijkomende druk te leggen op burgers en bedrijven. Laat ons de doelstellingen realistisch houden."