Vlaanderen heeft met de Blue Deal een bijzonder stevig verhaal om waterschaarste systematisch aan te pakken. Dat bepleitte Zuhal Demir eerder dit jaar op de VN-top in New York. Ze brak er een lans voor een wereldwijde Blue Deal tussen de landen van de Verenigde Naties. Ze daagde de collega-regeringsleiders uit om de handen in elkaar te slaan om de waterbeschikbaarheid voor de toekomstige generaties veilig te stellen.

Resoluut roer omgooien

Zuhal Demir: “We komen van ver, maar met de Blue Deal koos Vlaanderen er resoluut voor om het roer om te gooien. Elke dag opnieuw gaan we in Vlaanderen de wateruitdaging aan. Er is nooit eerder zoveel geïnvesteerd in onze natte natuur en onze waterbevoorrading om de droogte te bestrijden. We maken van Vlaanderen een weerbaar waterland. We ontharden en vergroenen en maken we van Vlaanderen opnieuw een spons. Deze uitdaging overschrijdt echter onze landsgrenzen. Onze Blue Deal kan een blauwdruk zijn voor een beter klimaatadaptatiebeleid in heel Europa en daarom zetten we onze schouders onder meer internationale samenwerking op dit vlak."