Het extra geld voor de verwijdering van asbest komt uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil zo de asbestafbouw versnellen. “Daar waar kinderen en kwetsbaren dagelijks vertoeven kunnen we dus versneld aan asbestafbouw doen in het belang van hun gezondheid.”

Ben Weyts: “Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts juicht de extra middelen toe. “Asbest in schoolgebouwen is een ongezonde erfenis uit het verleden. De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor die erfenis, maar neemt wel de verantwoordelijkheid om het probleem stap voor stap weg te werken. In de voorbije jaren hebben we al ingegrepen in vele honderden scholen en er staat nog veel meer op stapel. We blijven de scholen ook stimuleren om het probleem beter in kaart te brengen en sneller aan te pakken.”

Goed voor leefkwaliteit, gezondheid en energiefactuur

Asbest blijft een belangrijk probleem in Vlaanderen, weet minister Demir. “Het komt nog erg veel voor in onze gebouwen en op onze daken. We trekken er nu een ongezien groot budget voor uit, wat ten goede komt aan de leefkwaliteit en gezondheid van velen. Bovendien zorgen we zo voor meer dak- en gevelrenovaties in Vlaanderen, die op de koop toe ook nog eens zorgen voor het verlagen van de energiefactuur van de mensen, voor extra tewerkstelling voor de bouwsector én voor het verminderen van de uitstoot. Zeker na de coronacrisis kan de bouwsector alle duwtjes in de rug gebruiken.”

Ook 780 asbestinventarissen in scholen in volgende vier jaar

Al meer dan 1.700 scholen meldden zich bij de OVAM aan voor asbestinventarisatie en -verwijdering. Met de bijkomende middelen kan de OVAM de komende vier jaar bijkomend 780 asbestinventarissen verfijnen en 200 asbestverwijderingen in scholen financieren aan de helft van de kostprijs. Eerder maakte Demir ook al bekend recordbedragen uit te trekken voor asbestophaling aan huis in gans Vlaanderen en asbestverwijdering in jeugdlokalen via de lokale besturen.