Zuhal Demir mikt met Bosalliantie op extra 4.000 hectare bos tegen 2024

Door Zuhal Demir op 26 mei 2020, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu, Klimaat
Zuhal Demir

Meer bos voor Vlaanderen. Dat is de essentie van het bosuitbreidingsplan dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dinsdag voorstelde samen met een grote groep natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, private eigenaars, Landelijk Vlaanderen en jeugdbewegingen. “Met een ongezien grote Bosalliantie achter dezelfde doelstelling, een bosintendant, een transparante bosteller én bovenal samenwerking willen we samen 20 keer Monaco bebossen in Vlaanderen.”

De ambitie om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen 2024 is ongezien groot. Toch is het mogelijk, meent minister Demir. “Business-as-usual is geen optie. Daarom wordt maar liefst 122 miljoen euro uitgetrokken om die doelstelling te realiseren.” De zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten. De Vlaamse overheid en de lokale besturen moeten samen 2.000 hectare extra bos realiseren. De andere 2.000 hectare worden aangeplant door de natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en de private eigenaars, allemaal met financiële steun van Vlaanderen.

Bossen dichtbij de mensen

Bovendien wil Zuhal Demir in gans Vlaanderen zorgen voor meer bos, in de eerste plaats in de groene bestemmingen. “We sluiten extra bossen niet willens nillens op in enkel natuur- en bosgebieden. Door de coronacrisis weten we allemaal hoe groot het belang is van natuur in de buurt. We spelen daar uiteraard op in: tiny forests, stadsrandbossen en speelbossen,… Bossen in ieders buurt.”

Demir gaat de strijd aan met drempels die meer bos verhinderen. Ze wil gronden sneller vrij maken voor bebossing én subsidiemechanismen efficiënter maken. “De hinderpalen moeten er zo veel mogelijk uit.”

Blik verruimen naar het zuiden

4.000 hectare meer bos wil zeggen: heel veel boompjes. Het juiste plantgoed vinden is dus van belang, maar ook het juist planten. “Gezien de klimaatverandering en de stijgende droogte verruimen we samen met onze Vlaamse kwekers onze blik naar het zuiden. We selecteerden herkomstgebieden voor het zaai- en plantgoed, geschikt voor het klimaat van de toekomst.”

Demir bereidt met planningsprocessen de ambitie van 10.000 hectare extra bos tegen 2030 voor. Sinds haar aantreden kwam er via ruimtelijke planningsprocessen al netto 1.413 hectare aan groene bestemmingen bij. “En we gaan op dat elan verder”, zegt ze vastberaden.

Bomen door het bos met de bosteller

Om de voortgang in beeld te brengen wordt de bosteller gelanceerd via www.bosteller.be. Die helpt ons door de bomen het bos te zien. “Via deze online tool registreren we hoeveel bijkomend bos er al gerealiseerd is en geven we dat transparant weer. Ook de burger kan zo kijken wat zijn of haar gemeente, of het bedrijf waar hij of zij werkt, doet voor meer bos.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is