Het Vlaamse Energie en Klimaatagentschap (VEKA) berekende dat de Vlaamse Regering door de stijgende energieprijzen minder steun moet geven aan hernieuwbare energieprojecten. Daarom past Zuhal Demir de quotumplicht aan, zodat energieleveranciers minder certificaten zullen moeten opkopen en dus ook minder zullen moeten doorrekenen aan de eindgebruikers.

225 miljoen euro

Een technische ingreep, maar het resultaat ervan is zeer duidelijk. Netto zullen door de ingreep de kosten in de elektriciteitsfactuur dalen met 49 miljoen euro in 2023 en de jaren er na met 26 miljoen euro extra per jaar (75 miljoen euro in 2024, 101 miljoen euro in 2025, …). Voor de komende drie jaren gaat het om 225 miljoen euro. De verwachte stopzetting begin 2023 van een zeer grootschalige biomassaproject in Gent werd mee in de ramingen opgenomen.

Principe

Deze verlichting van de elektriciteitsfactuur staat volledig los van de geplande afroming bij de grote overgesubsidieerde zonnepaneelinstallaties, dat momenteel in een voorbereidend traject zit. Demir benadrukt dat door de torenhoge internationale energieprijzen en de steeds stijgende Europese CO2-prijs er op korte termijn geen gigantisch effect zichtbaar zal zijn op de facturen – de exacte impact op verbruikers wordt later dit jaar duidelijk -, maar voor Demir gaat het om het principe.

Zware last van groenestroomcertificaten

“De historische groenestroomcertificaten zijn een zware last die we nog enige tijd meedragen, maar nog nooit deed een regering zoveel om de gevolgen daarvan voor de mensen te beperken. Net dat heb ik altijd gezegd: dat ik alle kansen, hoe klein ook, zou grijpen om structureel de zaken te verlichten. Elke bijdrage daaraan, hoe klein ook, telt. Met deze erg technische, maar noodzakelijke ingreep doen we dat voor een zoveelste keer op rij”, besluit Zuhal Demir.