Yves Ghequiere wordt geen burgemeester van Linkebeek

Door Liesbeth Homans op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid
Liesbeth Homans

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans gaat Yves Ghequiere niet benoemen tot burgemeester van de Faciliteitengemeente Gemeente met een speciaal taalstatuut. De bestuurstaalwet uit 1963 bepaalt in welke taal de contacten met de overheid moeten verlopen in een bepaald gebied van België. In een aantal gemeenten bestaat er een speciale regeling. Daar zijn 'faciliteiten' toegekend aan de anderstalige inwoners. Die mogen wettelijk een andere landstaal dan de streektaal hanteren in hun contacten met de overheid. Let wel: faciliteiten gelden enkel voor de inwoners, niet voor de bestuurders van die gemeenten! De N-VA wil geleidelijk komaf maken met die faciliteitenregelingen. faciliteitengemeente Linkebeek. Ghequire was voor die functie voorgedragen, nadat de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State herhaaldelijk de niet-benoeming van Damien Thiéry had bevestigd. “Ook Ghequiere weigert nu echter de taalwetgeving in Linkebeek toe te passen, wat zijn benoeming onmogelijk maakt”, aldus de minister.

Op 6 maart zat Ghequiere de gemeenteraad van Linkebeek voor. Bij een agendapunt werd er door drie raadsleden Frans gesproken. Hoewel het gebruik van het Nederlands door gemeenteraadsleden verplicht is, trad Ghequiere niet op. Tijdens een gesprek met de provinciegouverneur gaf hij aan geen graten te zien in het gebruik van het Frans tijdens de gemeenteraad. Afgelopen maandag werd er bovendien opnieuw Frans gesproken tijdens de gemeenteraad, die ditmaal werd voorgezeten door Damien Thiéry. “Ik had de hoop dat met de voordracht van Yves Ghequiere de weg van de pacificatie was ingeslagen. Het tegendeel blijkt nu echter het geval te zijn”, stelt de minister vast. “Men blijft zeer bewust provoceren en de taalwetgeving overtreden.”

De niet-benoeming van Yves Ghequiere heeft tot gevolg dat Eric De Bruycker als ontslagnemend burgemeester verder in functie blijft.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is