Wijk-werk als laagdrempelige opstap naar werk

Door Philippe Muyters op 4 maart 2016, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wil met 'wijk-werk' langdurig werkzoekenden stapsgewijs competenties bijbrengen. Werkzoekenden zullen via dit project een beperkt aantal uren presteren in een laagdrempelige professionele werkomgeving. Dat moet als geleidelijke opstap dienen naar de reguliere arbeidsmarkt. Wijk-werk zal van start gaan op 1 januari 2018.

Voor sommige werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is ook deeltijds werk niet haalbaar. Om hun competenties bij te schaven, creëert de regering het zogenoemde wijk-werken. In dat systeem, dat maximaal zes maanden duurt, wordt de werkzoekende opgevolgd door de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB. Hij of zij ontvangt ook een kleine vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. De VDAB krijgt een centrale rol in het nieuwe systeem en zorgt voor de organisatie en de toeleiding van de werkzoekenden. Dat gebeurt in overleg met de lokale besturen.

“Dankzij wijk-werk krijgt Vlaanderen er een specifiek instrument bij om werkzoekenden die niet meer aankunnen dan een zeer beperkt aantal uren, via een duidelijk en begeleid pad aan een job te helpen", legt minister Muyters uit. "Het systeem komt daarmee tegemoet aan een basisdoel van mijn arbeidsmarktbeleid: zo veel mogelijk mensen versterken en een plaats geven op de reguliere arbeidsmarkt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is