Vlamingen houden van onroerend erfgoed

Door Matthias Diependaele op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed

Zeventig procent van de Vlamingen vindt het behoud van ons onroerend erfgoed belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat het agentschap Onroerend Erfgoed voerde bij ruim 1.500 Vlamingen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele is niet verwonderd. “Erfgoed verbindt en maakt trots, het bepaalt mee onze Vlaamse identiteit. Ik ben blij dat dit draagvlakonderzoek dit ook bevestigt.”

Burchten, kastelen en landhuizen

Uit het onderzoek komt naar voren dat Vlamingen de diversiteit van ons onroerend erfgoed waarderen. Ze vinden dat we dat moeten behouden. Het gaat in de eerste plaats om klassiekers zoals burchten, kastelen en landhuizen. Maar ook andere categorieën scoren hoog, zoals landschappen, parken en tuinen, stads- en dorpsgezichten, historisch belangrijke plekken, archeologische sites.

Monumentale geschiedenisboeken

De Vlaming verwacht meer aandacht voor erfgoed voor de gewone man en benadrukken het belang van een hedendaagse invulling van erfgoed. Vooral jongeren zien mogelijkheden in digitalisering. “Dat is een belangrijk resultaat. Ons onroerend erfgoed vertelt een verhaal. Ons verhaal. Het geeft vorm aan wie we zijn. Dat onze jongeren weten van waar we komen, is essentieel. Ons erfgoed kunnen we beschouwen als monumentale geschiedenisboeken”, vertelt minister Diependale.

Behoud van erfgoed

Uit het onderzoek blijkt verder ook dat Vlaming rekent op de overheid voor het behoud van onroerend erfgoed. Hij verwacht dat de overheid monumenten en landschappen restaureert en openstelt voor het publiek. Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt het belangrijk mee te kunnen beslissen over wat we beschermen. Twee derde vindt het belangrijk om mee te denken over het verwaarloosd of leegstaand onroerend erfgoed in hun buurt.

Erfgoed hoort vanzelfsprekend erbij

Acht op de tien Vlamingen bezoekt minstens één keer per jaar een monument. Ook historisch waardevolle landschappen of parken trekken veel bezoekers. Een industriële site bezoeken gebeurt een stuk minder. De bezoeken gebeuren hoofdzakelijk in de omgeving van de eigen woonplaats en Vlaanderen. Volgens minister Diependaele maakt onroerend erfgoed deel uit van het dagelijks leven van de Vlamingen. “De meesten bezoeken erfgoed omdat ze het mooi vinden. Anderen zoeken naar informatie over het verleden of vinden dat je bepaalde zaken moet gezien of meegemaakt hebben. Tijdens alledaagse activiteiten zoals wandelen, fietsen of winkelen hoort onroerend erfgoed er voor 91 procent van de bevolking ‘vanzelfsprekend’ bij.”

Troeven van de Vlaamse identiteit

De troeven van onroerend erfgoed liggen voornamelijk in zijn esthetische en educatieve waarde. “De verhalen achter het erfgoed zijn cruciaal. Erfgoed roept sfeer en verbondenheid op. Erfgoed is voor zowat iedereen een stuk van onze identiteit. Het maakt ons uniek”, besluit minister Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is