Om haar ambities waar te maken rekent de Vlaamse Regering op Vlaanderens grootste troef: de Vlamingen. Of het nu gaat om onderwijs, inburgering of het klimaat, Vlaanderen verwacht dat iedereen zijn schouders onder Vlaanderen zet: overheid en burgers, lokale besturen en bedrijfssectoren, nieuwkomers en de cultuursector.

Excellent onderwijs

Het Vlaamse onderwijs was altijd top en dat moet zo blijven. Dat betekent streven naar excellentie door uit elke leerling het maximum te halen. Verplichte taalbadklassen helpen leerlingen met een Nederlandse taalachterstand om snel aan te sluiten. De leraren krijgen opnieuw de ruimte en het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn: lesgeven.

Solidariteit en verantwoordelijkheid

Vlaanderen is alleen sterk als het ook sociaal is. Armoedebestrijding en de kwetsbaren in de samenleving staan hoog op de Vlaamse agenda. Tegelijk verwachten we dat elke Vlaming zijn verantwoordelijkheid neemt en de kansen grijpt die hij krijgt.

Wij Vlamingen

Vlaanderen moet een trotse gemeenschap zijn met een helder gedefinieerd ‘wij’. Een warme samenleving die harten verovert, maar ook met duidelijke basisspelregels. Onze fundamentele waarden en normen zijn niet onderhandelbaar. Ze staan centraal bij de inburgering van nieuwe Vlamingen, naast de wil om te werken en een snelle verwerving van de Nederlandse taal.

Vlaamse Meesters

De Vlaamse cultuur in het algemeen en de Vlaamse Meesters in het bijzonder zijn hét uithangbord van Vlaanderen. Ons cultureel erfgoed zet Vlaanderen op de internationale kaart. Een Vlaamse canon helpt om de historisch-culturele identiteit van jonge en nieuwe Vlamingen te versterken.

Vlaanderen als natie

Vlaanderen moet durf tonen als natie. We geven de Vlaams Parlementsleden de vrijheid om onze Vlaamse autonomie ruim in te vullen. We behouden en versterken de band met Brussel.

Europa en de wereld

We kiezen voor een slagkrachtige Europese Unie die focust op haar kerntaken zoals de bescherming van de buitengrenzen. Samen met de EU bereiden we de Vlaamse bedrijven maximaal voor op de brexit. Vlaanderen breidt zijn internationale netwerk uit, voornamelijk in de Noordzee- en Hanzelanden .

Innovatie voor een gezond leefmilieu

Vlaanderen wachten grote uitdagingen op het gebied van leefmilieu en klimaat. Dankzij menselijke innovatie en technologische vernieuwingen, gekoppeld aan een doordacht energie- en woonbeleid, kunnen wij die uitdagingen aan.

Investeren om te groeien

De Vlaamse Regering wil van bij de start enkele grote maatschappelijke noden aanpakken. Om Vlaanderen economisch te laten groeien, zullen keuzes moeten worden gemaakt. We hervormen de Vlaamse belastingen zonder de belastingdruk te verhogen.

Slanke en performante overheid

De Vlaamse overheid moet slank en performant zijn. Een digitale overheid die het leven van de Vlaming leefbaarder en aangenamer maakt. Ook de lokale overheden moeten efficiënter worden, onder meer door te fuseren. De provinciebesturen schaffen we af.

Nu is het aan ons

Met een ambitieus en zelfverzekerd programma wil de Vlaamse Regering Vlaanderen welvarender en hechter maken. Zo kan de Vlaamse natie elke verandering gebruiken als een opportuniteit om er sterker uit te komen. Vele generaties Vlamingen hebben het ons al voorgedaan. Nu is het aan ons.

Download hier de volledige startnota voor de Vlaamse formatie (PDF-bestand, 84 kB).