Vlaanderen staat model voor nieuwe Europese afvalwetgeving

Vlaanderen staat model voor nieuwe Europese afvalwetgeving

In de Milieucommissie van het Europees Parlement wordt gestemd over de nieuwe doelstellingen voor het Europese afvalbeleid. Europarlementslid Mark Demesmaeker zorgde als onderhandelaar voor een duidelijk ambitieniveau: “Tegen 2030 moeten we in Europa minstens 70 procent van het stedelijke afval recycleren of voorbereiden voor hergebruik, terwijl we minstens 80 procent van het verpakkingsafval moeten recycleren. We zetten resoluut in op een kleinere afvalberg. Deze nieuwe maatregelen vormen een essentieel onderdeel van de omschakeling van het wegwerpmodel naar een kringloopmodel.”

“Vandaag produceert iedere Europeaan gemiddeld 5 ton afval: het gewicht van een Afrikaanse olifant. Daarvan recycleren we slechts een derde. Nochtans recycleren Vlamingen al 70 procent van hun huishoudelijk afval, wat een voorbeeld is voor de rest van de EU”, benadrukt Demesmaeker. “Ook inzake hergebruik maakt Vlaanderen met zijn succesvolle kringwinkels indruk. In 2015 kregen die maar liefst 5,6 miljoen mensen over de vloer, waardoor het streefdoel van 5 kg hergebruik per persoon ruimschoots werd gehaald. Tegen 2020 willen we dat optrekken naar 7 kg. Kringwinkels creëren bovendien jobs.”

Uniforme meetmethode

Overigens zullen alle lidstaten één unieke meetmethode moeten gebruiken om de recyclagecijfers te berekenen. “Vandaag worden maar liefst vier verschillende methodes gebruikt, zodat we eigenlijk appels met peren vergelijken. Eén uniforme manier van meten zal ervoor zorgen dat bepaalde landen hun verantwoordelijkheid niet langer kunnen ontlopen”, maakt Demesmaeker zich sterk.

Beter voorkomen dan recycleren

Naast recycleren is ook het voorkomen van afval fundamenteel, waarschuwt Demesmaeker: “De Milieucommissie stelt voor om tegen 2030 het voedselafval te halveren. In Europa gaat jaarlijks maar liefst 89 miljoen ton voedsel verloren. Bij de gemiddelde Vlaamse consument belandt 18 tot 26 kg voedsel jaarlijks in de vuilbak, voornamelijk fruit, groenten en brood. Dat kan en moet beter.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is