Vorig jaar bleek een grand cru voor windmolens op land, die een Vlaamse bevoegdheid zijn. In totaal werden voor 150 MW windmolens gebouwd, een verdubbeling tegenover 2020. “Onze jaarlijkse doelstelling werd vorig jaar ruimschoots overschreden, wat een goede zaak is voor onze energiebevoorrading. Nu zien we ook een stijging van de positieve beslissingen over omgevingsvergunningen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Korter vergunningstraject

De vergunningsprocedure is vaak een obstakel voor windprojecten. Daarom is nu de Vlaamse Regering bevoegd voor de vergunningen van windmolens van boven 1.500 kW. In veel dossiers was het tot nu toe eerst aan de provincies om te beslissen, waarna de regering en de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog konden optreden als beroepsinstantie. “Door de eerste vergunningsbeslissing over te hevelen naar de minister van Omgeving zou het vergunningstraject zes tot negen maanden korter worden”, besluit Demir.