Onze onderwijskwaliteit staat al jaren onder grote druk. Zo toont internationaal vergelijkend onderzoek – denk aan de PISA-, TIMSS- of PIRLS-metingen – al vele jaren dalende prestaties. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat de strijd tegen de dalende onderwijskwaliteit aan met Vlaamse Toetsen, die jaarlijks georganiseerd zullen worden en die álle leerlingen moeten afleggen op vier momenten in de loop van het onderwijs. Op die manier kan men permanent de vinger aan de pols houden en de evolutie van de onderwijskwaliteit veel beter opvolgen. We zijn dan niet langer afhankelijk van (dure) internationale onderzoeken, die maar om de zoveel jaar georganiseerd worden en slechts een steekproef bestuderen.

Oefentoetsen bij 21.000 leerlingen

Het Vlaams Parlement heeft nu definitief groen licht gegeven voor de invoering van Vlaamse Toetsen, voor alle leerlingen in het vierde en zesde leerjaar en het tweede en zesde jaar secundair. Volgende week wordt al gestart met een zogenaamde ‘kalibratie’ om de moeilijkgraad van de toetsvragen na te gaan. Dit zal gebeuren bij meer dan 21.000 leerlingen uit het vierde leerjaar en het tweede jaar secundair onderwijs in meer dan 700 Vlaamse scholen. Op basis van deze test kunnen onderzoekers nog wijzigingen doorvoeren aan de eigenlijke Vlaamse Toetsen. Via de oefentoetsen testen de onderzoekers ook de praktische aspecten van de Vlaamse Toetsen. Zo zullen ze bijvoorbeeld nagaan hoeveel tijd leerlingen echt nodig hebben om dit soort toetsen af te leggen.

Schat van informatie

Onze scholen en onze leerkrachten krijgen dankzij de Vlaamse Toetsen een schat van informatie en de mogelijkheid om zich te vergelijken met vergelijkbare scholen. Ook zullen ze zicht krijgen of alle leerlingen de minimumdoelen voor Nederlands en wiskunde bereiken. Zo kunnen scholen hun intern kwaliteitsbeleid voeden en versterken. De resultaten worden geanonimiseerd op schoolniveau en gedeeld met de onderwijsverstrekkers en de Onderwijsinspectie, zodat deze een extra bron van informatie hebben om scholen gericht te begeleiden.

Begeleidingstrajecten

Voor scholen die bij herhaling slechter presteren, volgen er begeleidingstrajecten. De resultaten van de Vlaamse Toetsen vallen echter niet zomaar onder de openbaarheid van bestuur. Dat is een bewuste keuze om de opmaak van ranglijstjes van scholen te vermijden.

Spiegel voorhouden

“Met de Vlaamse Toetsen gaan we ons onderwijs een spiegel kunnen voorhouden”, zegt Weyts. “We gaan nooit echt aan onze onderwijskwaliteit kunnen werken als we niet precies weten waar juist welke problemen zitten. Inhoudelijk gaan we focussen op wiskunde en Nederlands, want dat zijn de belangrijkste vakken – die samen alle andere vakken mogelijk maken. Naar Vlaamse normen is dit revolutionair, maar laten we niet vergeten dat dit in andere landen al lang bestaat.”