In het akkoord staat dat nieuwe ambtenaren bij de Vlaamse overheid in de toekomst niet langer standaard vast benoemd zullen worden. De vaste benoeming wordt dus uitgefaseerd. Voor gezagsfuncties is er een uitzondering en huidige personeelsleden kunnen hun statuut behouden.

Aparte hervorming nautische keten

In de overeenkomst die de Vlaamse Regering sloot, is een aparte hervorming voor de gehele nautische keten voorzien.

Grote stap vooruit

Minister-president Jan Jambon: “Ik ben blij dat de acties in en rond de haven worden stopgezet. Zo wordt verdere schade aan het economische weefsel van Vlaanderen vermeden. Dit akkoord betekent een grote stap vooruit in de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de huidige én toekomstige contractuele werknemers bij de Vlaamse overheid, die in de toekomst harmoniseren met deze van hun statutaire collega’s."