Sinds 2019 overlegde de Vlaamse Regering intensief met de vakbonden over de hervorming van het Vlaamse personeelsstatuut. “We hebben de resterende knelpunten besproken met de vakbonden en zijn tot een akkoord gekomen met ACV. Ik nodig de twee andere vakbonden (VSOA en ACOD) uit om zich bij dit akkoord aan te sluiten”, aldus Jambon. 

Harmoniseren met private sector

De evolutie naar één juridische vorm van tewerkstelling bij de Vlaamse overheid, op basis van een arbeidsovereenkomst, was expliciet voorzien in het Vlaams regeerakkoord. “We wilden de loon- en arbeidsvoorwaarden harmoniseren naar het model van contractuelen in de private sector”, legt Jambon uit. “Daarbij zullen we de verworven rechten van de huidige statutaire ambtenaren maximaal vrijwaren, zoals afgesproken met de vakbonden.”

Contractueel wordt norm

De contractuele aanwerving wordt de norm, met uitzondering van ‘gezagsfuncties’ en de nautische functies, zoals loodsen. Daarvoor wordt later een apart onderhandelingstraject opgestart. 

Aantrekkelijke werkgever

“Het belangrijkste voordeel van de contractualisering is dat de Vlaamse overheid zich verder kan positioneren als aantrekkelijke werkgever, met een pakket aan loon- en arbeidvoorwaarden voor contractuele personeelsleden dat de vergelijking kan doorstaan met de statutaire collega’s en de private sector inzake loon, loopbaan, pensioen en ziekteregeling”, besluit de minister-president.