Vlaamse Regering legt nieuwe artsenquota vast

Door Ben Weyts op 14 februari 2020, over deze onderwerpen: Artsen
Vlaanderen verhoogt de artsenquota

De Vlaamse Regering heeft de nieuwe artsenquota vastgelegd. Aan de Vlaamse universiteiten kunnen volgend academiejaar 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde starten aan een opleiding. De federale quota voorzagen slechts 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen: te weinig om alle Vlaamse zorgnoden op te vangen. “Vlaanderen kampt met een historisch tekort, dat we nu versneld gaan afbouwen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Balorige leerling, brave leerling

Al jaren legt de federale overheid quota op voor het aantal artsen en tandartsen. Al 20 jaar lang past Vlaanderen als enige die federale quota braaf toe. De Franse Gemeenschap daarentegen overschrijdt de federale quota keer op keer. De federale overheid dreigt dan om geen RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV -nummers toe te kennen aan alle afgestudeerden, maar gaat telkens overstag. In Vlaanderen, met groeiende zorgnoden, is intussen een achterstand ontstaan. Er worden in Vlaanderen ook steeds meer buitenlands opgeleide artsen actief: in 2015 ging het al om 16 procent. “De balorige leerling werd keer op keer beloond, de brave leerling werd keer op keer bestraft. In dat spel spelen we niet meer mee”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 

Meer Vlaamse artsen en tandartsen

De Vlaamse Regering heeft nu definitief groen licht gegeven voor verhoogde artsenquota. Volgend academiejaar zullen er aan de Vlaamse universiteiten 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde kunnen starten aan een opleiding.  Dat is respectievelijk 10 procent meer en 22 procent meer dan bij de start van het lopende academiejaar. De federale overheid voorzag voor de opleiding geneeskunde slechts 929 plaatsen, maar Weyts heeft dat quotum verhoogd op basis van het artsentekort in Vlaanderen. De federale overheid voorziet voor de opleiding tandheelkunde slechts 136 plaatsen, maar Weyts verhoogde dit quotum op basis van het tandartsentekort in Vlaanderen (waar heel wat tandartsen vandaag vijftigplussers zijn).

Verhoging haalbaar en nodig

“Uit overleg is gebleken dat die verhoging haalbaar is voor onze universiteiten. En ze is nodig, want zonder extra artsen kunnen we onze zorgnoden niet opvangen. Ik kan tot slot ook de studenten geruststellen. De federale overheid heeft 1.040 extra RIZIV-nummers gereserveerd voor de aflossing van het historische tekort in Vlaanderen. We vragen alleen maar om sneller dan voorzien te kunnen putten uit die voorraad. De noden in Vlaanderen zijn reëel en we kunnen echt geen 20 jaar meer wachten op extra artsen”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is