Ventilus is de hoogspanningslijn die ervoor moet zorgen dat de elektriciteit van de windparken op zee aan land kan worden gebracht. Op de tafel lagen vijf mogelijke trajecten voor het tracé van de hoogspanningslijn. 

Grotendeels bovengronds

Het tracé dat vrijdag de voorkeur kreeg, gaat grotendeels bovengronds. Zo’n 10 kilometer van het tracé zal ondergronds gaan, ter hoogte van de gemeenten Zedelgem, Torhout en Izegem, om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Onzekerheid wegnemen

“Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar we konden de mensen niet langer in onzekerheid houden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Er komt geen centimeter hoogspanningslijn boven plaatsen met kinderopvang of scholen. Voor de betrokken bewoners en bedrijven waar de lijn bovengronds passeert vragen we aan de federale overheid een uitgebreide compensatieregeling.”

Er volgt nog een openbaar onderzoek over de beslissing.