De dalende bezoekcijfers voor Vlaamse films zijn een complex probleem, waar verschillende oorzaken aan ten gronde liggen. Toch is de beperkte interesse voor bepaalde producties voorspelbaar: anderstalige producties en verhaallijnen die erg ver staan van de leefwereld van de Vlaamse kijker zullen weinig volk naar de cinema lokken. Met een nieuwe beheersovereenkomst en het aantreden van de nieuwe filmintendant Erwin Provoost is de timing nu geschikter dan ooit om de werking van het VAF kritisch te bekijken.

Tandje bijsteken voor promotie

“De promotie voor de Vlaamse film via Flanders Image werpt weliswaar wel vruchten af in het buitenland, maar op het thuisfront kan er nog een tandje worden bijgestoken”, zegt Manuela Van Werde. “Bezoekerscijfers zeggen niets over de kwaliteit van een film, maar voor de makers is het natuurlijk erg jammer als hun film amper publiek lokt. Laat ons dus bekijken hoe we de werking van Flanders Image kunnen bijsturen om de Vlaamse film een nieuw elan te geven.”