Vlaamse energieregulator onder vleugels Vlaams Parlement

Door Andries Gryffroy, Jos Lantmeeters, Wilfried Vandaele op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

De Vlaamse regulator van de energiemarkt (VREG) wordt hervormd en komt onder de vleugels van het Vlaams Parlement. De meerderheidspartijen hebben een voorstel van decreet in die zin definitief goedgekeurd.

Vandaag staat de VREG nog onder toezicht van de Vlaamse Regering. Door de zesde staatshervorming is de VREG bevoegd geworden voor het vastleggen van de distributietarieven. “Die bijkomende bevoegdheden en Europese regels maakten een hervorming van de regulator noodzakelijk”, zegt Andries Gryffroy, Vlaams Parlementslid en energiespecialist. “Daarbij hebben we gekozen voor een transparante, onafhankelijke en performante energieregulator, die mee vorm geeft aan het energielandschap van de toekomst’, vult zijn collega en mede-initiatiefnemer Jos Lantmeeters aan.

Nieuwe structuur

De VREG wordt een extern verzelfstandigd agentschap met Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid, onder toezicht van het Vlaams Parlement. Aan het hoofd staan een algemeen directeur en een beperkte raad van bestuur met afgelijnde bevoegdheden. “Deze nieuwe structuur versterkt de onafhankelijkheid en geeft meer kans aan het publieke debat. Dat draagt ontegensprekelijk bij tot het maatschappelijke draagvlak voor de Vlaamse energieregulator‘, besluit Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is