Vandaag staat de VREG nog onder toezicht van de Vlaamse Regering. Door de zesde staatshervorming is de VREG bevoegd geworden voor het vastleggen van de distributietarieven. “Die bijkomende bevoegdheden en Europese regels maakten een hervorming van de regulator noodzakelijk”, zegt Andries Gryffroy, Vlaams Parlementslid en energiespecialist. “Daarbij hebben we gekozen voor een transparante, onafhankelijke en performante energieregulator, die mee vorm geeft aan het energielandschap van de toekomst’, vult zijn collega en mede-initiatiefnemer Jos Lantmeeters aan.

Nieuwe structuur

De VREG wordt een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, onder toezicht van het Vlaams Parlement. Aan het hoofd staan een algemeen directeur en een beperkte raad van bestuur met afgelijnde bevoegdheden. “Deze nieuwe structuur versterkt de onafhankelijkheid en geeft meer kans aan het publieke debat. Dat draagt ontegensprekelijk bij tot het maatschappelijke draagvlak voor de Vlaamse energieregulator‘, besluit Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele.