Vlaams Parlement keurt vriendenerfenis en 0 procent erfbelasting voor goede doelen goed

Door Matthias Diependaele op 18 maart 2021, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën
Matthias Diependaele

Op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele keurde het Vlaams Parlement een hervorming van de erf- en schenkbelasting goed. De tarieven om een erfenis aan een goed doel na te laten of om bij leven iets te schenken verlagen naar nul procent. Ook de vriendenerfenis werd goedgekeurd. Het nieuwe systeem treedt vanaf 1 juli 2021 in werking.

Afschaffing fiscaal voordeel duolegaten / nulprocenttarief voor goede doelen

Vlaanderen haalt het fiscaal voordeel uit het systeem van het duolegaat. In de plaats daarvan verlaagt de erf-en schenkbelasting voor goede doelen. De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt respectievelijk 8,5 procent en 5,5 procent. De hervorming verlaagt beide tarieven naar 0 procent, waarmee minister Diependaele het altruïstisch karakter nog verstevigt. “Veel Vlamingen hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets nalaten of schenken aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Daarom is deze tariefverlaging naar 0 procent een goede zaak, zowel voor de Vlamingen als voor de goede doelen.”

Minister Diependaele vindt het hervormde systeem ook veel eerlijker voor de goede doelen zelf, want in de huidige regeling moesten zij de belastingen betalen. “Mensen die nu schenken of nalaten aan goede doelen weten dat elke eurocent naar het goede doel zelf zullen gaan, omdat die goede doelen er geen belastingen meer op moeten betalen. Dat zal mensen aanzetten om meer te schenken of nalaten aan goede doelen.”

Vriendenerfenis

Veel mensen hebben een vriend des huizes, een goede buur of een ver familielid dat voor hen zorgt. Die affectieve band zorgt ervoor dat burgers net aan die mensen graag iets willen nalaten, zonder dat hierop veel erfbelasting verschuldigd is. De hervorming van minister Diependaele biedt een oplossing voor dat maatschappelijk fenomeen. “Of je nu alleenstaande bent of niet, we maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een ‘beste vriend’ aan het tarief van de eerste graad, met name 3 procent, in plaats van 25 procent. Deze tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het maximum nettovoordeel in het nieuwe systeem bedraagt dus 3.300 euro”, licht Matthias Diependaele toe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is