Gerichte aanvallen op burgerdoelwitten

Het Vlaams Parlement verwijst in zijn resolutie naar de vele Russische aanvallen op burgerdoelwitten. Zo vormen bijvoorbeeld woonkijken, scholen, ziekenhuizen, water- en elektriciteitsnetwerken en andere civiele infrastructuur geliefde doelwitten van de Russische agressor. “Dat is een flagrante schending van het internationaal recht, dat stelt dat je steeds een onderscheid moet maken tussen burger- en militaire doelwitten. Ik heb daar maar één woord voor: terrorisme”, licht Vanlouwe toe.

Oekraïense moraal breken

Het is duidelijke dat de Russische oorlogsvoering alle regels van het internationaal recht schaamteloos overtreedt. Bepaalde technieken, zoals de belegering van Marioepol die leidde tot een verwoesting van 95 procent van de stad, doen denken aan de duisterste episodes uit de Europese geschiedenis. Karl Vanlouwe: “Ook de nazi’s trachtten met massa-bombardementen de ziel van het Britse volk plat te drukken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Russische sovjetcommunisten probeerden via terreur elke vorm van verzet neer te slaan.”
Rusland lijkt die oude oorlogstechnieken nog niet verleerd. “Door zonder onderscheid burgerdoelwitten aan te vallen hoopt Rusland de moraal van de Oekraïners te breken,” zegt Vanlouwe, “maar zij zullen falen. De Oekraïners zijn dapper en vastberaden: zij zullen deze strijd voor vrijheid winnen.”

Nood aan een EU-lijst van “sponsors van terrorisme”

Deze resolutie wil de Oekraïense bevolking alvast een hart onder de riem steken in hun moeilijke strijd. Daarnaast vraagt het Vlaams Parlement ook concrete actie van de Europese Unie (EU) door de ontwikkeling van een juridisch kader voor het aanduiden van “sponsors van terrorisme”. Volgens het Parlement moet zo’n lijst ook voorzien in sancties en andere beperkende maatregelen.

Eerdere resoluties

Het is niet de eerste keer dat het Vlaams Parlement zich via een resolutie uitspreekt over de oorlog in Oekraïne. Eerder dit jaar veroordeelde het de illegale annexatie van verscheidene bezette gebieden en riep het ook op tot een onderzoek naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide.