De luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert. Dat blijkt uit een eerste tussentijdse evaluatie van het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 door de Vlaamse Milieumaatschappij in opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) blijft daarbij in zicht. Toch moet de uitvoering van de maatregelen voor wegverkeer, landbouw en houtverwarming de komende periode versterkt worden. “Deze tussentijdse evaluatie toont aan dat we op de goede weg zijn om de Vlaamse luchtkwaliteit verder te verbeteren. Tegelijk zegt de evaluatie ook dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Het verder terugdringen van de luchtvervuiling door het wegverkeer, de landbouw en vervuilende verwarmingsvormen blijven belangrijke aandachtspunten, vooral omdat dit de luchtvervuiling is die uitgestoten wordt op de plaatsen waar wij als Vlamingen wonen, werken en ontspannen”, aldus Zuhal Demir.