Samen met N-VA-onderwijsexpert en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls doet Ben Weyts in dit uitgebreid webinar uit de doeken hoe wij heel concreet de lat voor ons onderwijs hoger leggen door, onder meer, in te zetten op het Nederlands, de eindtermen aan te scherpen en Vlaamse Toetsen in te voeren, het M-decreet aan te pakken en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. U verneemt welke stappen de voorbije jaren genomen zijn en welke realisaties er nog op til zijn op het vlak van ons Vlaamse onderwijs.