Infografiek gemeenschapsdienst

De N-VA pleit al jaren voor de activering van langdurig werkzoekenden middels gemeenschapsdienst. Met de goedkeuring van de conceptnota krijgt dat N-VA-programmapunt nu concreet vorm. 

Wat staat er in de conceptnota ‘Gemeenschapsdienst’ van de Vlaamse Regering?

  • Wie er na 2 jaar werkloosheid niet in slaagt werk te vinden, kan verplicht worden ingezet in gemeenschapsdienst.
  • Deze gemeenschapsdienst wordt door VDAB juridisch uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage in een competentieversterkend traject 
  • De langdurig werkzoekenden zullen kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen, en kunnen zo ook hun werkbereidheid aantonen.
  • Wanneer de werkzoekende deze passende actie in zijn traject naar werk weigert, zal hij gesanctioneerd worden.
  • De gemeenschapsdienst genereert geen vrijstelling van beschikbaarheid voor vacatures op de reguliere arbeidsmarkt. 
  • De prestaties bedragen minimaal 32 uur per maand (2 halve dagen per week) en maximaal 64 uur per maand (2 volledige dagen per week).
  • De werkzoekenden ontvangen bovenop hun werkloosheidsuitkering een vergoeding van 1,3 euro per gepresteerd uur.

“De sociale vaardigheden en het arbeidsritme die langdurig werkzoekenden hierdoor verwerven, kunnen een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de reguliere arbeidsmarkt”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon.

“Bovendien zal men ook zijn of haar werkbereidheid kunnen aantonen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse. “Als de werkzoekende deze actie in het traject naar werk weigert, zal hij of zij immers gesanctioneerd worden.”

Vlaamse bevoegdheid

De federale regering-Michel creëerde in 2016 een wettelijk kader zodat OCMW’s gemeenschapsdienst konden voorstellen aan leefloners, maar een arrest van het Grondwettelijk Hof in 2018 maakte duidelijk dat de gewesten daarvoor bevoegd zijn. “Met de gemeenschapsdienst maakt Vlaanderen in tegenstelling tot het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maximaal gebruik van zijn bevoegdheden”, aldus nog Axel Ronse.