Verplichte debietmeters voor mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties tegen 1 januari 2022

Door Zuhal Demir op 26 februari 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Zuhal Demir

Omdat in 2019 en 2020 bij meer dan 40 procent van de mestverwerkers ernstige inbreuken werden vastgesteld, verplicht de Vlaamse regering binnenkort debietmeters in elke mestverwerkings- en bewerkingseenheid. Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir kreeg daarvoor vandaag definitief groen licht van de ministerraad.

Momenteel zijn in Vlaanderen ongeveer 150 mestverwerkers actief, waarvan een 40-tal vergisters. In 2019 werden bij 95 procent van de doorgelichte installaties maatregelen opgelegd omwille van ernstige tekortkomingen. In 2018 was dat nog 50 procent. Ook bij de controles door handhaving steeg het aandeel inbreuken van 23 procent in 2018 naar 44 procent in 2019. In 2020 werden in 41 procent van de gevallen inbreuken vastgesteld. Recent bleek de fraudegevoeligheid ook nog eens tijdens een grootschalige gerechtelijke, politionele en bestuurlijke handhavingsactie verspreid over vier provincies in Vlaanderen. “Dat is absoluut onaanvaardbaar”, zegt minister Demir. “Om fraude maximaal te voorkomen moeten we dan ook maatregelen nemen. In het belang van onze waterkwaliteit en ons leefmilieu, maar ook in het belang van de verwerkers die het wél goed menen en zich aan de spelregels houden.”

Halt toeroepen aan fraude

Debietmeters bij verwerkings- en bewerkingseenheden worden daarom voortaan verplicht. Dat besliste de Vlaamse Regering op voorstel van bevoegd minister Demir. Uiterlijk op 1 januari 2022 moeten alle installaties aangepast zijn. Dat wil zeggen dat de actoren op het terrein meer dan negen maanden krijgen om de aanpassingen te doen. “De nieuwe debietmeterplicht moet toelaten de waterkwaliteit te verbeteren, want alleen als alle installaties voorzien zijn van voldoende debietmeters, kunnen we een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de nutriëntenstromen en een halt toeroepen aan fraude”, meent Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is