Politieke vernieuwing

In de nasleep van de Publifin affaire bleek dat sommige door de overheid benoemde bestuurders in vennootschappen en organisaties zich via een managementvennootschap lieten betalen. Ook bij andere intercommunales en raden van bestuur van bedrijven waarin de overheid participeert, zou dit gebeuren. Deze praktijken worden nu via een nieuw wetsvoorstel onmogelijk gemaakt. “Tijdens de werkgroep Politieke Vernieuwing zijn diverse debatten gevoerd, waarbij gezocht werd naar oplossingen om de excessen die aan het licht gekomen zijn in de toekomst te vermijden. Vaak bleek het verhogen van de transparantie het beste systeem. Daarom hebben we de vermogens- en mandatenlijsten fors uitgebreid zowel naar het aantal personen als naar de gegevens die beschikbaar worden gesteld”, aldus Brecht Vermeulen.

Financiële decumul

Daarnaast is nog een aantal concrete zaken aangepakt. Het verscherpen van de financiële decumul voor parlementsleden is zo een voorbeeld, het verbod op managementvennootschapen bij intercommunales, raden van bestuur of adviesraden van bedrijven die gebruik maken van overheidsmiddelen is een ander voorbeeld. “Over de grenzen van de toenmalige meerderheid en oppositie heen hebben we een regeling uitgewerkt die een algemene draagwijdte heeft. Alle organisaties waarbij de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed op heeft worden immers gevat. Ik ben dan ook erg tevreden dat de regeling vandaag afgeklopt is”, stelt Vermeulen