Brecht Vermeulen

Kamerlid - 6de plaats Kamer, West-Vlaanderen

Brecht Vermeulen (°1969) is een geboren en getogen Roeselaarnaar. Brecht is getrouwd met Patsy Verhack en samen hebben zij twee kinderen, Reinhilde en Sebastiaan.

Van het koor tot het schoolparlement
Brecht ging als kind naar het Klein Seminarie van Roeselare. Reeds in het derde leerjaar had hij een politieke ambitie: burgemeester worden. Als lid van het schoolparlement kon hij zijn eerste ‘politieke’ ervaring opdoen. Daarnaast was hij ook monitor bij de speelpleinwerking, zong hij bij verschillende koren, schreef hij mee aan de schoolkrant en was hij lid van het onbekende (en onbeduidende) groepje ‘The Unknown Movement’.

Aan de UFSIA behaalde Brecht de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, gevolgd door een Bijzondere Licentie Internationale Politiek aan de UIA.

Na zijn studies ging Brecht aan de slag als adjunct-directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. Tussen 1993 en 2012, onder zijn directeurschap, werd De Mandel de grootste sociale bouwheer met meer dan 300 nieuwe sociale woningen per jaar. Van 2012 tot en met 2014 was Brecht actief bij een projectontwikkelaar-woningbouwer.

Vlaming in hart en nieren
De Vlaamsgezindheid is bij Brecht ontstaan door het boek Cyriel Verleyen ‘Vertel eens wat over Vlaanderen’ en de media-aandacht over Voeren. Tijdens zijn studentenjaren werd hij overtuigd Vlaams-nationalist, als praeses van Moeder Westland Antwerpen en later van het
Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond Antwerpen.

Tijdens de eerste jaren van zijn professionele leven bleef hij actief in Vlaamsgezinde verenigingen. Hij werd secretaris van de Nationale Raad van de Vlaamse Volksbeweging en afdelingsvoorzitter van de VVB te Roeselare.

Politiek engagement
Vanaf de zijlijn kan je geen zaken veranderen, daarom stapte Brecht in 2012 in de actieve politiek. Hij werd lijsttrekker voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA groeide bij deze verkiezingen uit van de kleinste partij tot de grootste, was uitzonderlijk. In 2014 kreeg Brecht de kans om als lijsttrekker deel te nemen aan de federale verkiezingen. Ook op 25 mei 2014 deed de N-VA het erg goed en werd de ‘relatief onbekende’ Brecht Vermeulen met ruim 37 000 voorkeurstemmen verkozen als Kamerlid.

Het politiek streven van Brecht voor de volgende jaren is samen te vatten als een roep om ‘Change’. Vlaanderen moet een grondige verandering kunnen doormaken. Die moet ervoor zorgen dat onze historisch gegroeide welvaart en welzijn ook in de huidige en toekomstige omstandigheden een hoog niveau kunnen behouden.
Brecht vindt dat elk volk het recht heeft om zijn eigen toekomst te bepalen en dat de grenzen van de politieke entiteit zo goed mogelijk moeten samenvallen met de grenzen van de culturele entiteit. Voor Vlaanderen doen we dat, met een beleid dat zich richt op het algemeen belang van alle Vlamingen.

Doedelzak en voetbal
Brecht is een gepassioneerd muziekliefhebber, speelde vroeger doedelzak in een Schotse pipe band en zong in verschillende koren. Hij is verzamelaar van studentica en van geschriften over Albrecht Rodenbach. Maar bovenal is Brecht als ondervoorzitter van KSV Roeselare een vurig voetbalsupporter. Als er nog wat tijd overblijft, leest hij ook graag een strip of een boek.