Uitgaven onder controle houden en hervormingen doorzetten

Geld en grafieken

De Europese Commissie plaatst in een rapport vraagtekens bij de Belgische begroting. “Het begrotingsrapport van de Europese Commissie is nogmaals een bevestiging dat we de uitgaven dringend onder controle moeten krijgen en de koers van hervormingen moeten verderzetten”, zegt Kamerlid Peter Dedecker.

De Commissie vreest dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden en wijst specifiek op te hoge Belgische overheidsuitgaven. Dedecker treedt bij: "terugdringen van de uitgaven moet een prioriteit zijn in een land met een Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag boven de 50 procent.”

Geen nieuwe belastingen

Dat de Commissie eraan twijfelt of we die beoogde vermindering effectief zullen realiseren, moet voor iedereen in de regering een wake-up call zijn en een oproep om de afgesproken besparingen daadwerkelijk door te voeren. De inkomsten zitten op schema, zoals ook het Rekenhof gisteren bevestigde, waardoor nieuwe belastingen absoluut niet de oplossing zijn.

Duurzame hervormingen

De ambitieuze doelstelling om deze legislatuur de begroting in evenwicht te krijgen, zal net niet gehaald worden. Toch kan de regering fier zijn op haar traject op lange termijn. “Vandaag worden we nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van een beleid uit het verleden waar men onterecht uitpakte met een begroting in evenwicht, opgesmukt met de verkoop en het terughuren van overheidsgebouwen en de overname van pensioenfondsen. Dure grapjes die tijdelijk inkomsten opleverden maar waar we vandaag nog steeds een hoge prijs voor betalen”, benadrukt Dedecker.

Deze regering staat voor duurzame hervormingen. Zo is de pensioenhervorming alleen al goed voor een halvering van de vergrijzingskosten, een hervorming waar we nog lang de vruchten van zullen plukken onder de vorm van minder uitgaven en dus minder belastingen voor onze jonge generaties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is