Peter Dedecker

Kamerlid

Peter Dedecker werd geboren op 7 november 1983 en groeide op in de landelijke Zwalmstreek. Ondertussen is hij gevallen voor de charmes van de gezelligste en meest fantastische stad van Vlaanderen: Gent. Hij woont er sinds 2004 samen met zijn partner Lynn, dochter Mona en zoontje Boris.

Verliefd op technologische innovaties

Peter verloor zijn hart niet alleen aan Lynn maar ook aan technologie. Hij studeerde af aan de UGent als computerwetenschapper. Tijdens die studentenjaren kwam zijn maatschappelijk engagement opborrelen. Hij was er actief in de facultaire studentenraad en opleidingscommissies en kende zijn moment van glorie als ondervoorzitter van de Gentse Studentenraad.
Na zijn studies gaf hij als assistent-onderzoeker aan de Hogeschool Gent les aan de studenten Industrieel Ingenieur-Informatica en voerde hij onderzoek naar mobiele netwerken.

Geen hokjesdenken

Peter had al sympathieën voor de ter ziele gegane Volksunie en in 2003 sloot hij zich aan bij de N-VA. De betrokkenheid bij de partij en haar jongerenwerking groeide gestaag. Hij werd actief in de werkgroep onderwijs en richtte de studentenwerking ‘Jong N-VA UGent’ op. Bij N-VA Gent vervulde hij enkele jaren de functies van jongerenverantwoordelijke en politiek secretaris. Een partijkaart is echter geen paardenklep, zegt Peter: hokjesdenken is niet aan hem besteed.
In 2010 werd hij verkozen als federaal volksvertegenwoordiger. In de Kamer lag zijn focus aanvankelijk op een aantal technische dossiers, zoals Telecom en Open Data. Maar gaandeweg breidde zijn expertise uit tot economische dossiers in het algemeen.

Onderzoek naar Dexia en ACW

Eind 2011 werd hij lid van de Dexiacommissie. Zo kwam Peter in contact met een financieel dossier dat een weergaloze impact op onze maatschappij heeft. Hij ontdekte de vele minder fraaie kanten van het dossier en nam zich voor het daaruit volgende onrecht aan te klagen bij iedere mogelijkheid die hij kreeg. Peter bijt zich daarom tegenwoordig vast in financiële dossiers en bankenzaken.
Op 14 februari 2013 deed Peter een boekje open over de financiële handel en wandel van de ACW-top. Zijn onderzoekswerk bracht hem in het oog van een politieke en mediastorm. Vele maanden en een strafklacht later, is hij niettemin erg tevreden dat hij de belastingbetaler 9,5 miljoen euro heeft opgebracht.