Het landschap van de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt grondig hertekend: het aantal woonmaatschappijen zal dalen en elke maatschappij zal slechts in één werkingsgebied actief mogen zijn. Die hervorming werd op poten gezet door minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). “Die hervorming komt efficiëntie ten goede. Het is een historische hervorming die de bouw van sociale woningen zal versnellen. Maar tijdens dat proces moeten we ervoor zorgen dat maatschappijen die straks niet langer actief zijn in een bepaald werkingsgebied, hun woningen uit dat gebied niet ten gelde maakt op de private markt”, stelt Katja Verheyen.

"De aanleiding voor dit tijdelijk verbod op verkoop van sociale woningen aan de private markt is het vermijden dat sociale woningen uit het patrimonium verdwijnen tijdens de historische hervorming van de sociale woonsector die Matthias Diependaele doorvoert. Daar komt vandaag nog bij dat we enorme aantallen woonunits voor noodopvang en -huisvesting van Oekraïense vluchtelingen moeten creëren. De woonmaatschappijen zijn onze logische partners om dat te realiseren, we zullen dus elke sociale woning nodig hebben,” zegt Sarah Smeyers.

“Er is een historische wachtlijst voor sociale woningen. Dan is het niet meer dan logisch dat de bestaande sociale woningen tijdelijk niet verkocht kunnen worden. We willen vermijden dat de wachtlijsten aangroeien door de verkoop van sociale woningen”, zegt Allessia Claes.

Donderdag werd het decreet goedgekeurd in de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement.