Tijd dat ieder asbestslachtoffer recht krijgt om zaak aan te spannen

Door Valerie Van Peel op 28 maart 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Asbest
Asbest

Het hof van beroep heeft in de zaak Jonckheere tegen het asbestproducerende bedrijf Eternit terecht geoordeeld dat het bedrijf tegen beter weten in asbest is blijven produceren, ook nadat bekend werd wat de schadelijke gevolgen ervan waren op de volksgezondheid. “Dat de familie Jonckheere ondanks de vele slachtoffers in ons land tot op vandaag zo goed als alleen stond in haar juridische strijd is schrijnend, maar gezien de wetgeving rond het Asbestfonds perfect te verklaren”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel. “En daar moet verandering in komen. Met ons wetsvoorstel geven we elk asbestslachtoffer de kans een zaak aan te spannen. Ook als ze al gebruik hebben gemaakt van het Asbestfonds. En ook de verjaringstermijn moet, gezien de aard van de ziekte, worden aangepast naar vijf jaar nadat de eerste symptomen opduiken."

“De wetgeving rond het Asbestfonds - die er overigens pas kwam na vele jaren gelobby van de betrokken bedrijven - geeft de asbestslachtoffers op hun sterfbed niet meer dan een schijnkeuze”, verduidelijkt Van Peel. “Met het aanvaarden van een vergoeding uit dat fonds om de hoogoplopende medische kosten te kunnen betalen in de laatste maanden van hun leven, doen zij immers automatisch afstand van hun recht om het verantwoordelijke voormalige asbestbedrijf aan te klagen bij de rechtbank. Omdat hun tijd en energie schaars is - eens de symptomen er zijn, is het een kwestie van weken of maanden - kiest nagenoeg iedereen voor het Asbestfonds.” 

Pact met de duivel

Het 'historisch compromis' over het Asbestfonds kwam in 2007 tot stand na uitvoerig overleg met de asbestnijverheid zelf. Het fonds wordt gespijsd door de overheid én alle werkgevers in dit land. En dus niet enkel door die bedrijven die vroeger wetens en willens met asbest zijn blijven werken. “De vervuiler betaalt, het is een mooi principe”, stelt Van Peel. “Maar voor onder andere Eternit was het tot nu toe een ver-van-hun-bedshow. Want wie betaalt er al al die jaren echt, behalve de talrijke slachtoffers die via een pact met de duivel hun rechten moeten afstaan voor een stuiver?”

Verjaringstermijn aanpassen

Met Van Peels wetsvoorstel zullen slachtoffers en hun familie zelf kunnen beslissen of ze al dan niet een klacht indienen, ook al hebben ze een vergoeding gehad, zodat ze niet enkel financieel maar ook moreel hun zaak kunnen beslechten. “Het is aan de rechter om te bepalen of en wie verantwoordelijk is”, besluit Van Peel. “En ook de verjaringstermijn moeten we aanpassen, naar een termijn die pas begint te lopen vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld en vijf jaar later verstrijkt. Want vandaag is de juridische termijn van twintig jaar bij het opduiken van asbestgerelateerde ziektesymptomen vaak al lang verstreken.”

Lees hier ook een opiniestuk van Valerie Van Peel over dit onderwerp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is