Theo Francken: "Niet verplicht om humanitair visum af te leveren"

Door Theo Francken op 27 maart 2017, over deze onderwerpen: Asiel, Justitie
Theo Francken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken moet dan toch geen humanitair visum afleveren aan een Syrisch gezin dat naar België wou afreizen om hier asiel aan te vragen. Een Belgische rechter had Francken daartoe verplicht. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft alle beroepsprocedures van het gezin verworpen. In een eerdere uitspraak over de grond van de zaak oordeelde ook het Europees Hof van Justitie reeds dat de uitreiking van zo’n humanitair visum om een asielaanvraag in te dienen niet conform is met het Europese recht. “Het lijkt me logisch dat ook alle opgelegde dwangsommen nu vervallen”, stelt Francken.

“Het resultaat van dit arrest is erg belangrijk”, merkt Francken op. “Zo is de Belgische staat niet langer verplicht om aan dit gezin een visum af te leveren. En de gerechtskosten worden ten laste van de aanvragers gelegd.”

Ook dwangsommen vervallen

De staatssecretaris start bovendien een spoedprocedure op om de onterecht opgelegde dwangsommen nietig te laten verklaren. Die zijn intussen opgelopen tot 564.000 euro. "Daarvan hebben we tot dusver nul euro betaald. En ik ben niet van plan om daar verandering in te brengen", aldus Francken.

Het gezin kan nu enkel nog in beroep gaan bij de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State . “Maar ik hoop dat er met deze uitspraak een definitief einde komt aan de maandenlange procedureslag”, besluit Francken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is