“Dat staatssecretaris de Moor mijn goede raad om maximaal in te zetten op ontrading niet opvolgt, blijkt uit de cijfers van 2022. Het jaar piekte met maar liefst 37.000 asielaanvragen, waarvan 87 procent nieuwe aanvragen. België is en blijft een Europese trekpleister voor migratie”, aldus Theo, die in het rapport ook las dat 2022 ook een piekjaar was op vlak van gezinshereniging. “Met 20.470 aanvragen en meer dan 11.000 positieve beslissingen bewijst de poort van de gezinshereniging eens te meer een heel belangrijke wettelijke doorgang naar ons land te zijn voor derdelanders. De federale regering blijft in deze naïef. Zonder moratorium op gezinshereniging met subsidiaire bescherming en een verstrenging van de gezinshereniging met erkende vluchtelingen, blijft het dan ook dweilen met de kraan open.”

Record aantal familieleden vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen dat familie laat overkomen breekt alle records met 5.552 aanvragen en 3.269 goedgekeurde visa, vooral Syriërs en Afghanen. De intra-Europese migratie overtreft daarbij de niet-Europese. Meer dan 72.000 Europeanen vroegen in 2022 een verblijf aan in België. Het overgrote deel werd toegekend. Amper 2.200 aanvragen werden geweigerd.

Het aantal aanvragen voor korte termijnvisa, toerisme en familiebezoeken explodeerde van 10.000 in 2021 naar 53.000 in 2022, waarvan er maar liefst 43.000 geweigerd werden. Positief, volgens Francken: “Dienst Vreemdelingenzaken blijft gelukkig wel streng waken over die grens.”

Terugkeercijfers ‘rampzalig’

Francken is daarnaast niet te spreken over het terugkeerbeleid van de federale regering: “De terugkeercijfers zijn sinds de coronacrisis gestegen, maar blijven dramatisch laag”, legt hij uit. “Het overgrote deel van illegale migranten kan dus in het land blijven, wat een enorm aanzuigeffect creëert.” Amper 3.000 mensen keerden vorig jaar gedwongen terug en van de individuele meerderjarigen en de gezinnen met kinderen werden er in totaal 1.396 intake-uitnodigingen verzonden waarbij er 502 opdaagden tijdens deze intakegesprekken. 98 migranten keerden uiteindelijk vrijwillig terug in 2022. “Dat is rampzalig”, zegt Francken.

Walhalla voor migranten

“België is na de coronacrisis opnieuw een land van massale immigratie geworden”, concludeert Theo. “De Dienst Vreemdelingenzaken roeit met de riemen die het heeft, maar kreunt onder de massale asielaanvragen en een nog steeds aanhoudend personeelstekort. Met haar softe aanpakt maakt staatssecretaris de Moor van dit land een walhalla voor migratie. En de factuur? Die is voor de hardwerkende belastingbetaler.”